การซ่อน และแสดงแถบเครื่องมือบน Openoffice Writer

 

แถบเครื่องมือหรือ Toolbar เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการใช้งานโปรแกรมในชุด Openoffice โดยแถบเครื่องมือนั้นจะถูกจัดกลุ่มคำสั่งที่ทำงานสอดคล้องกันเอาไว้ด้วยกัน ทำให้เราสามารถใช้งานแถบเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งค่าเริ่มต้นจะมีแถบเครื่องมือที่เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานคือ Standard และ Formatting สำหรับบน Openoffice Writer นั้นสามารถแสดง หรือซ่อนแถบเครื่องมือต่าง ๆ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 

เปิดโปรแกรม Openoffice Writer ขึ้นมา คลิกเมนู View > Toolbars จากนั้นคลิกเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียกแถบเครื่องมือที่ต้องการขึ้นมาใช้งานได้แล้ว ในทางกลับกัน หากต้องการปิดแถบเครื่องมือ ก็ทำในลักษณะเดียวกันคือ คลิกเมนู View > Toolbars และคลิกเอาเครื่องหมายถูก ออกจากแถบเครื่องมือที่ต้องการปิด

 


แถบเครื่องมือของ OpenOffice Writer นั้นสามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตามความเหมาะสม