การแทรกตารางบน Openoffice Writer

 

การแทรกตารางลงในเอกสารนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือแทรกจากแถบเครื่องมือ และแทรกผ่านเมนู มาดูขั้นตอนกันเลยครับ

 

วิธีแรกเป็นการแทรกตารางจากแถบเครื่องมือ โดยการคลิกแถบเครื่องมือตาราง ตามภาพด้านล่าง เมื่อปรากฏตารางขนาดเล็กออกมา เราสามารถเลือกได้โดยการลากเมาส์กำหนดจำนวนคอลัมน์ และแถวที่ต้องการ จากตัวอย่างเลือกเป็น 3 X 4 (3 คอลัมน์ 4 แถว) เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะได้ตารางตามที่เราต้องการ

 

 

สำหรับการแทรกตารางด้วยเมนู ให้คลิกเมนู Insert > Table...

 

 

ปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดรายละเอียดขึ้นมา พิมพ์ชื่อตารางในส่วนของ Name กำหนดจำนวน Columns และ จำนวน Rows ที่ต้องการลงไป จากตัวอย่างคือ คอลัมน์ 5 แถว 2 จากนั้นกดปุ่ม OK

 

 

ปรากฏตารางในเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยจะสังเกตเห็นว่ามีแถบเครื่องมือ Table แสดงขึ้นมาด้วยเพื่อช่วยให้การปรับแต่ง และแก้ไขตารางทำได้อย่างรวดเร็ว