การซ่อนและแสดงไม้บรรทัดใน Openoffice Writer

 

สิ่งที่จะช่วยกำหนดขอบเขต ในโปรแกรม OpenOffice Writer นั่นคือไม้บรรทัด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทราบขอบเขตต่าง ๆ เช่นการกำหนดความกว้างของขอบกระดาษ หรือแม้กระทั่งจุดสังเกตในการย่อหน้า หรือการตั้งแท็บ สำหรับวิธีการในการซ่อน และการโชว์ไม้บรรทัดในโปรแกรม OpenOffice Writer มีดังต่อไปนี้ หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว คลิกเมนู View > Ruler ตามภาพด้านล่าง

 

 

จะเห็นว่าในขณะนี้ภายในโปรแกรม OpenOffice Writer มีไม้บรรทัดปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดงอย่างบริเวณขอบกระดาษด้านบน และของกระดาษด้านซ้าย

 

 

หากต้องการซ่อนไม้บรรทัดก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรครับ เพียงแค่คลิกเมนู View > Ruler อีกครั้ง แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมที่ใช้ประกอบการเขียนบทความนี้คือ Apache OpenOffice 4.0.0