การตั้งแท็บบน OpenOffice Writer

 

การตั้งแท็บในโปรแกรมพิมพ์เอกสารทุก ๆ โปรแกรมนั้น ช่วยให้คุณย่อหน้าได้เท่ากัน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามให้กับเอกสารนั้น ๆ สำหรับวิธีการในการตั้งแท็บในโปรแกรม OpenOffice Writer มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่คลิกเมาส์ไปตรงตำแหน่งที่ต้องการตั้งแท็บ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ จุดสังเกตว่าคุณตั้งแท็บได้สำเร็จก็คือสัญลักษณ์คล้ายรูปตัว L สีดำเข้มจะปรากฏขึ้นมานั่นเอง จากนั้นทดลองกดเท็บดูจะเห็นว่าเคอเซอร์จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณตั้งแท็บเอาไว้อย่างรวดเร็วครับ

 

 

สำหรับการตั้งแท็บนั้นคุณสามารถตั้งได้มากกว่า 1 แท็บ จากตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่า ผมได้กำหนดแท็บเอาไว้ 3 แท็บ โดยจะมีสัญลักษณะแสดงการตั้งแท็บปรากฏอยู่ เรียกได้ว่าอยากตั้งแท็บตรงไหนก็คลิกตรงนั้นครับ

 

 

สำหรับการลบแท็บนั้นทำได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกับการตั้งแท็บ หากคุณต้องการลบแท็บใดก็ตาม ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ L ค้างเอาไว้แล้วลากสัญลักษณ์นั้นออกจากไม้บรรทัด เมื่อสัญลักษณ์ L หายไป แสดงว่าคุณลบแท็บสำเร็จแล้วครับ

 

หมายเหตุ : โปรแกรมที่ใช้ประกอบการเขียนบทความนี้คือ Apache OpenOffice 4.0.0