การแบ่งคอลัมน์ใน OpenOffice Writer

 

อ่านจากหัวแล้วอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ขอขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ครับ สำหรับการจัดข้อความเป็นคอลัมน์นั้น ให้คุณนึกถึงหนังสือพิมพ์ที่มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบคอลัมน์ ในโปรแกรม OpenOffice Writer นั้นคุณสามารถตั้งค่าเพื่อแบ่งคอลัมน์ได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย สำหรับวิธีการในการจัดคอลัมน์มีดังต่อไปนี้ เปิดโปรแกรม OpenOffice Writer ขึ้นมา คลิกเมนู Format > Columns...

 

 

ปรากฏหน้าต่าง Columns ขึ้นมา คุณสามารถกำหนดจำนวนตอลัมน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยการพิมพ์ตัวเลข (จำนวนคอลัมน์) ลงไป หรืออาจจะคลิกภาพตัวอย่างจำนวนคอลัมน์ก็ได้ครับ นอกจากนี้จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดความกว้างของคอลัมน์ได้อีกด้วย ซึ่งขนาดของคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ครับ เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK

 

 

จะเห็นว่าขณะนี้หน้ากระดาษถูกแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ ตามที่เรากำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ