การวาดเส้น รูปร่างรูปทรง ใน OpenOffice Writer

 

ในการทำงานด้วยโปรแกรม OpenOffice Writer นั้น การวาดเส้น และรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ถือเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญไม่น้อย เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การสร้างผังองค์กร หรืออาจจะประยุกต์สำหรับสร้างแผนที่แบบง่ายก็ได้ครับ สำหรับขั้นตอนในการวาดเส้น และสร้างรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 

เปิดโปรแกรม OpenOffice Writer ขึ้นมา คลิกแถบเครื่องมือ Show Draw Functions ตามภาพด้านล่าง

 

 

บริเวณด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม OpenOffice Writer จะปรากฏแถบเครื่องมือสำหรับวาดเส้น และรูปร่างรูปทรงขึ้นมา ต้องการสร้างรูปร่างรูปทรงแบบใด ก็คลิกเลือกที่เครื่องมือที่ต้องการ จากตัวอย่างต่อไปนี้ผมต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม ผมจึงคลิกเลือกแถบเครื่องมือรูปสี่เหลี่ยม

 

 

จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกบริเวณพื้นที่ ๆ ต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยม คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเพื่อกำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์จะเห็นปุ่มสีเขียวล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้าง เราสามารถคลิกเมาส์ค้างที่ปุ่มสีเขียน แล้วลากเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของรูปสี่เหลี่ยมได้อีกด้วย