แทรกสัญลักษณ์ใน Openoffice Writer

 

สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้รูปภาพ หรือข้อความ โดยเฉพาะการสร้างแบบฟอร์มด้วยโปรแกรม OpenOffice Writer สำหรับการแทรกสัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษลงในเอกสารนั้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

เปิดโปรแกรม OpenOffice Writer ขึ้นมา คลิกเมนู Insert > Special Character...

 

 

ปรากฏหน้าต่าง Special Characters ขึ้นมา ในส่วนของ Font ให้คุณคลิกเลือกลักษณะหรือชุดอักขระที่ต้องการ จากตัวอย่างผมเลือก Wingdings

 

 

จากนั้นคลิกเลือกสัญลักษณะ หรืออักขระที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK

 

 

เพียงเท่านี้ก็สามารถแทรกสัญลักษณ์ลงในโปรแกรม OpenOffice Writer ได้แล้วครับ