ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การหาละติจูด ลองติจูด ใน Google Map

 

ผมเขียนบทความนี้ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่าง อันประกอบด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากบทความนี้ไปใช้ประกอบการการใช้งาน Plug-in ของ Joomla และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ และนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ หวังว่าบทความนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Ninetechno.com ครับ

 

 

เริ่มต้นจาก เปิดโปรแกรม Web Browser ของคุณขึ้นมา แล้วพิมพ์ URL (ที่อยู่ของเว็บไซต์) ดังนี้ http://maps.google.co.th/ จะเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับใช้งาน Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ที่ยอดเยี่ยมของ Google

 

google-map

 

เมื่อปรากฏหน้าเว็บเพจของ Google Map เรียบร้อยแล้ว ในช่องค้นหาพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการจะหาละติจูด ลองติจูดลงไป (จากตัวอย่างพิมพ์ โคกขาม) เมื่อกดปุ่ม Enter จะแสดงสถานที่ตามที่คุณต้องการ จากตัวอย่างผมใช้มุมมองแบบแผนที่

 

 

จากนั้นให้สังเกตด้านซ้ายมือของหน้าเว็บเพจ คลิกที่ Labs ของแผนที่ ตามภาพด้านล่างจะมีลูกศรสีแดงชี้อยู่

 

 

จากนั้นจะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมา มองหา เครื่องหมายละติจูดและลองจิจูด และคลิกที่เปิดการใช้งาน

 

 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

และเมื่อกลับมายังหน้าค้นหาสถานที่ของคุณ ให้กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้ แล้วนำเมาส์ไปชี้บริเวณสถานที่ที่เราต้องการให้แสดงละติจูด ลองติจูด

 

 

นอกจากนี้ Labs ของ Google Map ยังมี เครื่องไม่เครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ลองนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมครับ