บันทึกวีดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Camstudio

 

camstudio

 

ด้วยพัฒนาการของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน การสื่อสารด้วย VDO ดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนของคุณครูในปัจจุบันนี้ สื่อการเรียนการสอนที่น่าจะได้รัรบความสนใจเป็นอย่างมากคงหนีไม่พ้นอินเตอร์เน็ต บทความนี้ขอเสนอโปรแกรมบันทึกภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Presentation หรือการสร้างสือการเรียนการสอนโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Camstudio เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Download โปรแกรมได้ที่ http://camstudio.org/ เมื่อ Download เสร็จเรียบร้อยดูวิธีการติดตั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หลังจาก Download Camstudio เรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง

 

 

แสดงหน้าต่างต้อนรับการติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Next

 

 

แสดงหน้ารายละเอียดของข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมขึ้นมา คลิกเลือก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลงดังกล่าง คลิกปุ่ม Next

 

 

แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมขึ้นมา ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่ม Next

 

 

แสดงหน้าจอสำหรับติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับ Camstudio เสร็จเรียบร้อยคลิก Next

 

 

คลิกปุ่ม Next

 

 

 หากต้องการสร้าง Icon บนหน้าจกสามารถคลิกเลือก Create a desktop icon แต่ถ้าไม่ต้องการคลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Install เพื่อดำเนินการต่อ

 

 

รอจกกระทั่งติดตั้งโปรแกรมเสร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่นาน

 

 

เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Finish