สร้าง PDF ไฟล์ด้วย pdfcreator

 

 

PDFcreator เป็น Software Opensource ที่มีความสามารถในการสร้างไฟล์เอกสาร ชนิด PDF File เพียงไม่กี่ขั้นตอน PDFcreator ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้ประโยชน์จากการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถ Download โปรแกรมนี้มาใช้งานได้ตลอดเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Download โปรแกรมแต่อย่างใด หากคุณ หรือองค์กรของคุณต้องการโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น .pdf แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำ PDFcreator คือทางเลือกที่น่าสนใจ

 

Wesite : http://www.pdfforge.org/

Download Program : http://www.pdfforge.org/download

 

หลังจาก Download Program เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมตามภาพด้านล่าง ดับเบิลคลิกไฟล์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งโปรแกรม

 

 

ปรากฏหน้าต่าง Open File ขึ้นมา คลิกปุ่ม Run

 

 

ภาษาที่ใช้ในการติดตั้งคือ English คลิกปุ่ม OK

 

 

เข้าสู่หน้าจอต้อนรับสำหรับติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Next

 

 

เมื่ออ่านข้อตกลงต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Next

 

 

ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าใด ๆ คลิกปุ่ม Next ต่อไปได้เลย

 

 

ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะถามว่าต้องการลง Nitro PDF Reader หรือไม่ หากไม่ต้องการคลิกเลือก I do not want to install Nitro PDF Reader แต่หากต้องการให้คลิกเลือก I accept ... เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้งต่อไป

 

 

เข้าสู่กระบวนการติดตั้งไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏตามภาพด้านล่าง คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อย