แก้ไขไฟล์ pdf ด้วย PDFill PDF Tools 10.0

 

 

โปรแกรมสำหรับสร้างไฟล์ pdf แบบฟรี ๆ นั้นยังพอหาได้ แต่สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่ง หรือแก้ไข แบบฟรี ๆ นั้นค่อนข้างหายาก ผมใช้เวลาในการค้นหาโปรแกรมสำหรับแก้ไขไฟล์ pdf จากอินเตอร์เน็ตมานานพอสมควร จนกระทั่งมาพบโปรแกรมนี้ เห็นว่ามีประโยชน์จึงมานำเสนอ ให้คุณ ๆ ได้ทดลองใช้กัน ก่อนอื่นไป Download โปรแกรมได้จาก http://www.pdfill.com/download.html ซึ่งขั้นตอนในการ Download มีดังต่อไปนี้

 

หลังจากคลิก Link จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง

 

 

คลิกปุ่ม Download now ตามภาพด้านล่าง

 

 

ปรากฏหน้าต่างสำหรับ Download ไฟล์ขึ้นมา คลิกปุ่ม Save File เพื่อจัดเก็บไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวตอร์ของเรา

 

 

หลังจาก Download เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมตามภาพด้านล่าง

 

 

หลังจากได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง PDFill PDF Tools เรียบร้อยแล้ว เราต้องกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพื่อ Download โปรแกรมที่เรียกว่า GhostScript 8.63 เพื่อติดตั้งร่วมกับ PDFill PDF Tools คลิกที่ Free GhostScript 8.63 (10MB)

 

 

ปรากฏหน้าเว็บเพจสำหรับ Download GhostScript ขึ้นมา คลิก GhostScript8.63 (10MB)

 

 

คลิกปุ่ม Save File เพื่อ Download ไฟล์ GhostScript ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

 

 

ภาพด้านล่างคือไฟล์สำหรับติดตั้ง GhostScript

 

 

กลับมาที่หน้าเว็บ ในส่วนของ Sun Java Virtual Machine คลิก here

 

 

คลิก Save File เพื่อ Download Sun Java Virtual Machine

 

 

เมื่อ Download เสร็จเรียบร้อยจะได้ไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการใช้งานโปรแกรมนี้คุณต้อง Download ไฟล์ให้ครบทั้ง 3 ไฟล์ประกอบด้วย PDFill PDF Tools, GhostScript และ Sun Java Virtual Machine ครับ ติดตามอ่านวิธีการติดตั้ง และการใช้งาน PDFill PDF Tools ในบทความต่อไปครับ