pdf คืออะไร

 

 

PDF คือไฟล์เอกสารชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย เช่น สามารถป้องกันเนื้อหาของเอกสารได้ โดยกำหนดให้เนื้อหาเป็นไฟล์ในลักษณะของไฟล์รูปภาพ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรหัสผ่านให้กับไฟล์ได้อีกด้วย และด้วยความที่เป็นไฟล์รูปภาพ

 

เมื่อนำไฟล์ไปเปิดต่างระบบปฏิบัติการ ก็สามารถเปิดได้อย่างไม่มีปัญหา และนอกจากจะสร้างไฟล์ pdf จากไฟล์เอกสารแล้ว คุณยังสามารถสร้างไฟล์ pdf จากรูปภาพ ที่ได้จากล้องดิจิตอล หรือสแกนเนอร์ได้อีกด้วย สำหรับโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดไฟล์ pdf นั้นมีหลายโปรแกรม แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโปรแกรม Acrobat จากค่าย Adobe ซึ่งแบ่งลักษณะของโปรแกรมออกเป็น 2 ลักษณะคือโปรแกรมที่สามารถสร้าง ปรับแต่ง แก้ไขไฟล์ pdf ได้โปรแกรมในลักษณะนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Acrobat Professional ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า Acrobat Reader โปรแกรมนี้สามารถอ่านไฟล์ pdf ได้อย่างเดียว ไม่สามารถสร้าง ปรับแต่ง หรือแก้ไขได้ ข้อดีของโปรแกรมนี้คือสามารถ Download มาใช้งานได้ฟรีนั่นเอง

 

ไฟล์ pdf นั้นนอกจากจะได้รับความนิยมในการทำเอกสารต่าง ๆ แล้ว ยังนิยมเอามาทำเป็นหนังสือที่เรียกว่า E-book อีกด้วย เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือตัวอักษร นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมขนาดของไฟล์ได้อีกด้วย

 

ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีผู้พัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างไฟล์ pdf เป็นจำนวนมากมีทั้งลักษณะที่เป็น Opensource และแบบมีค่าใช้จ่าย สำหรับโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างไฟล์ pdf ได้แก่โปรแกรม PDF Creator ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม PDF Creator ได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกัน