ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


จากบทความก่อนหน้านี้ผมได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรม PDFill PDF Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งไฟล์ pdf ไปเรียบร้อยแล้ว และได้แนะนำวิธีการ Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้ร่วมกับโปรแกรมนี้ไปเรียบร้อยแล้ว บทความนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไป เพียงแต่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมอีก 2 โปรแกรมเท่านั้นเอง เริ่มแรกเราจะติดตั้งโปรแกรม PDFill กันก่อน โดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอน PDFill ที่ Download มา

 

 

ปรากกฏหน้าต่างตอนรับขึ้นมา คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกเลือก I accept the terms in the License คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Install

 

 

จากนั้นจะมีหน้าต่างป๊อบอัพขึ้นมาให้เรา Download Java Virtual Machine สามารถรอให้ Download จนเสร็จได้เลย แต่หากทำตามผมคือเราได้ Download เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คลิกปุ่ม Cancel

 

 

จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนตามภาพด้านล่าง คลิกปุ่ม OK

 

 

คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งโปรแกรม PDFill PDF หากยังมีหน้าต่างให้ Download Virtual Machine ขึ้นมาอีกก็ให้ปิดไปครับ