Java Virtual Machine เป็นโปรแกรมเสริม ที่ใช้ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรม เช่น OpenOffice สำหรับบทความนี้เราจะติดตั้ง Java Virtual Machine เพื่อใช้กับโปรแกรม PDFill PDF Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขและปรับแต่งไฟล์ pdf หลังจาก Download ไฟล์สำหรับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไอคอนตามภาพด้านล่าง ดับเบิลคลิกไอคอนดังกล่าว

 

 

แสดงหน้าต่างเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานขึ้นมา ซึ่งมีหัวข้อให้เราเลือกให้เลือกเป็น Typical setup เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจากนั้น คลิกปุ่ม Accept

 

 

กระบวนการติดตั้งเริ่มขึ้น อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

 

 

เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Finish