การสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive

Google Drive Desktop ฟรีและดีดูวีดีโอการใช้งาน Google Drive Desktop เพื่อช่วยให้คุณใช้ Google Drive อย่างคุ้มค่า

 

การทำงานของ Google Drive นั้นเปรียบเสมือนเราทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั่นเอง หากเรามีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ควรสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทของงานแต่ละงานออกจากกัน ทั้งนี้เพือให้สามารถค้นหาได้ง่าย เพราะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี สำหรับการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

หลังจากเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มซึ่งมีลักษณะตามภาพด้านล่าง

 

สร้างโฟลเดอร์ใน google drive

 

จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม สร้าง

 

สร้างโฟลเดอร์ใน google drive

 

เพียงเท่านี้เราก็สร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โฟลเดอร์จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับมุมมองในการมองข้อมูลครับ

 

สร้างโฟลเดอร์ใน google drive

 กระบวนการติดตั้ง Google Drive ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะช่วยให้การใช้งาน Google Drive ของคุณนั้นง่ายมากขึ้น แต่ทั้งนี้การใช้งาน Google Drive ทุกครั้ง ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือทำงานผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Internet อยู่ตลอดเวลา เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพราะปัจจุบัน Internet นั้นมีให้เลือกใช้อยู่มากมาย (จริงไหมครับ)