ขั้นตอนการลบ E-mail ใน Outlook.com

 

Outlook.com มีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ e-mail อย่างครบถ้วน และจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่คุณมีความประสงค์จะลบ e-mail ออกจาก outlook.com มีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ดังนี้

 

กรณีที่ต้องการลบ e-mail 1 ฉบับอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่ระบบจะได้หน้าจอตามภาพด้านล่าง

 

outlook 001

 

เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบน Email ที่ต้องการลบ จะปรากฏเครื่องมือตามภาพด้านล่าง กดไอค่อนรูปถังขยะเพื่อลบ E-mail ฉบับนั้น

 

outlook 002

 

ในกรณีที่ต้องการลบ E-mail ครั้งละหลาย ๆ ฉบับ ให้เลื่อนเมาส์ไปบน E-mail ฉบับที่ต้องการลบ และคลิกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า E-mail ฉบับที่ต้องการลบ (สามารถคลิกเลือกได้หลายฉบับ) จากนั้นคลิกเมาส์ที่ไอค่อนรูปถังขยะตามภาพด้านล่าง

 

outlook 003

 

เมื่อลบ E-mail ผิดสามารถ เลิกทำได้ โดยคลิกที่ เลิกทำ แต่จะสามารถเลิกทำครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว

 

outlook 004