เปลี่ยนชื่อที่แสดงใน Outlook.com

 

ในการส่ง Email ไปยังบุคคลอื่นนั้น ชื่อที่แสดง (ชื่อจริง - นามสกุลจริง) มีความสำคัญไม่น้อย เนื่องจากทำให้ผู้รับ Email ทราบว่าใครคือผู้ส่ง ในการสมัคร Free Email แต่ละครั้งมักจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูล หากเราไม่ได้ให้ความสำคัญในตอนแรก และได้กรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงไปก่อน ข้อมูลนั้นจะไปแสดงในกล่องจดหมายของผู้รับปลายทางซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารก็ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง (ชื่อจริง - นามสกุลจริง) สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

เริ่มจากคลิก ไอค่อนรูปเฟือง เลือกเมนูการตั้งค่าจดหมายเพิ่มเติม

 

 

จากนั้นแสดงหน้าต่าง ตัวเลือก ซึ่งมีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย คลิกเลือก รายละเอียดบัญชี (รหัสผ่าน แอดเดรส โซนเวลา)

 

 

แสดงข้อมูลสรุปของบัญชีขึ้นมา คลิกข้อความ แก้ไขชื่อที่แสดง

 

 

ปรากฏหน้าต่างแก้ไขชื่อขึ้นมา

 

 

พิมพ์ชื่อและนามสกุลใหม่ลงไปแทน กดปุ่ม บันทึก

 

 

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ