จากบทความหลาย ๆ บทความที่ได้เขียนมาก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำโปรแกรม Paint.NET มาใช้สำหรับปรับแต่งรูปภาพ สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอความสามารถอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Paint.NET นั่นคือการสร้างงาน หรือรูปภาพขึ้นเอง มาดูขั้นตอนกันเลยครับ เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นคลิกเมนู File > New ตามภาพด้านล่าง

 

paint.net

 

แสดงหน้าต่าง New ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดในการปรับแต่งดังต่อไปนี้

New size : เพียงแค่คุณกดปุ่มเพื่อสร้างงานขึ้นมา โปรแกรมนี้จะคำนวณขนาดของไฟล์ให้ทันที

Maintain aspect ratio : ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพโดยให้ความสูง และความกว้างมีขนาดที่สัมพันธ์กัน เช่น เปลี่ยนความกว้างแล้วความสูงปรับตามไปด้วย

 

Pixel size ใช้สำหรับกำหนดขนาดของรูปภาพโดยใช้จำนวน Pixel

     Width : กำหนดหน่วยความกว้างให้กับรูปภาพ

     Height : กำหนดหน่วยความสูงให้กับรูปภาพ

     Resolution : กำหนดความละเอียดให้กับรูปภาพ โดยสามารถเลือกได้ระว่าง จุดต่อนิ้ว และ จุดต่อเซ็นติเมตร

Print size : ในบางครั้งเราจำเป็นต้องออกแบบงานโดยใช้หน่วยเป็น นิ้วหรือเซ็นติเมตรให้ปรับแต่งในส่วนนี้

     Width : กำหนดความกว้าง

     Height : กำหนดความสูง

 

เมื่อกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK

 

 

แสดงพื้นที่สำหรับสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับ

 

 


กลับเมนูหลัก Paint.net

Paint.net คืออะไร

ติดตั้ง Paint.net

ส่วนประกอบของ Paint.net

ปรับแสงในภาพให้สมดุลอย่างรวดเร็ว


Paint.net โปรแกรมแต่งรูปขนาดเล็กที่สามารถ Download ได้ฟรี โปรแกรมมีประสิทธิภาพมาก