ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การ Save งานในโปรแกรม Photoshop

 

หลังจากสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการบันทึกชิ้นงานทันทีก็สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู File > Save As

 

save as photoshop cs6

 

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ สำหรับไฟล์ที่เป็นทึกเสร็จแล้วจะมีนามสกุล .psd ทั้งนี้เมื่อเราต้องการแก้ไขชิ้นงานก็สามารถเปิดงานขึ้นมาแก้ไขได้ทันที โดยยังมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เราได้ออกแบบ และสร้างชิ้นงานเอาไว้อย่างครบถ้วน แต่ถ้าเราต้องการนำงานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ในลักษณะอื่น ต้องเลือกนามสกุลใหม่ ตามลักษณะงานที่ต้องการนำไปใช้ เมื่อเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ แล้วคลิกปุ่ม Save เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

save as photoshop cs6

 


สนใจอ่านบทความ Photoshop CC >>คลิกที่นี่<<

กลับเมนูหลัก Photoshop CS6

การซ่อน และยกเลิกการซ่อน Tool และ Option

Download Photoshop CS6

การติดตั้ง Adobe Photoshop CS6

ทำความเข้าใจ Photoshop CS6

ภาพรวมของ Photoshop CS6


โปรแกรม Photoshop สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว