ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Photoshop เพิ่มลูกเล่นด้วย Layer Style

 

บทความนี้เราจะมาเพิ่มลูกเล่นกันกับ ตัวหนังสือ โดยการใช้ Layer Style กันครับ สำหรับ Layer Style ใน Photoshop CS6 นี้ก็ยังคงมีลักษณะการทำงานแบบเดิม เพียงแต่มีลูกเล่นที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราสามารถออบแบบตัวหนังสือได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  เริ่มจากพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป (เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Enter)

 

layer style photoshop cs6

 

คลิกเมนู Layer > Layer Style > Drop Shadow...

 

สร้าง layer style adobe photoshop cs6

 

ปรากฏหน้าต่าง Layer Style ขี้นมาพร้อมให้เราปรับแต่งด้วยการเลื่อนสไลด์บาร์ต่าง ๆ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรที่เรากำลังเลือก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK

 

ปรับแต่ง layer style adobe photoshop cs6

 

นอกจากนี้ยังสามารถ ยังสามารถ คลิกตัวเลือกอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งแต่ละตัวเลือกนั้นมีลูกเล่นที่แตกต่างกัน และแต่ละตัวเลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งจะได้นำเสนอในบทความต่อ ๆ ไป  สนใจอ่านบทความการใช้งาน Photoshop CC >>คลิกที่นี่<<