ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 


 

การใส่ลายน้ำ (watermark) ให้กับภาพถ่ายนั้น เพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน (ภาพถ่าย) ภาพนั้น ๆ คุณสามารถใส่ลายน้ำได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Picasa ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดรูปภาพที่ต้องการใส่ลายน้ำขึ้นมา จากนั้นมองหาปุ่ม Export อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอโปรแกรม และคลิกปุ่ม Export 

 

 

แสดงหน้า Export to Folder ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องปรับแต่งดังนี้ดังนี้

     Export location : เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ Export ออกมาเรียบร้อยแล้ว

     Image size : สามารถเลือกได้ระหว่าง Use original size หรือจะกำหนดความละเอียดเป็น pixels ก็ได้ จากตัวอย่างผมเลือก Use original size เพราะต้องการขนาดเดิมของรูปภาพนั่นเอง

     Watermark : พิมพ์ข้อความที่ต้องการทำเป็น watermark ลงไป และที่ช่อง Add watermark จะต้องทำเครื่องหมายเช็คอยู่

เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Export

 

 

และเมื่อไปยังโฟลเดอร์ที่เรา Export ภาพถ่ายไปเก็บไว้ก็จะเห็นว่าข้อความที่เราต้องการใส่ลงในรูปภาพเรียบร้อยแล้วครับ

 

 

 

ส่งท้ายบทความ : Picasa เป็น Software ดี ๆ จาก Google ที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรูปภาพได้อย่าง่ายดาย