ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

talk photostock 054

 

การขายรูปออนไลน์กับเว็บไซต์ Shutterstock นั้น เราสามารถบริหารจัดการ Port ของเราได้ ซึ่งมีประโยชน์ในหลายเรื่อง ในเบื้องต้นนี้จะพูดถึง Set ซึ่งเป็นส่วนที่เราสามารถจัดการได้ และลูกค้าก็มองเห็น สำหรับผมแล้วค่อนข้างชอง Set ใน Shutterstock เป็นอย่างมาก เพราะมองว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยขอจำแนกเป็นรายข้อดังต่อไปนี้


1. ช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อรูปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะคนที่มี port ขนาดใหญ่ ถ้าเรามองว่า Port ของเราเป็นห้างสรรพสินค้า การจัด Set นั้นก็เหมือนกับการจัดแผนกให้กับรูปภาพ ลองนึกถึงเวลาที่เราเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้า เราจะซื้อของได้เร็วขึ้นถ้าเราเดินไปตรงแผนก เช่น จะซื้อโทรทัศน์ เราก็ต้องเดินไปยังแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า จะซื้อน้ำมันพืชก็ต้องเดินไปยังแผนกที่เกี่ยวกับเครื่องครัว หรืออาหารเป็นต้น


2. ช่วยให้เรารู้แนวทางในการถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้จะดูจากยอดขายของรูปแต่ละ Set แต่ทั้งนี้เราจะต้องจัดกลุ่มของ Set ให้ชัดเจนด้วย เพราะรูปภาพบางรูป สามารถอยู่ได้หลาย Set เช่น ผมถ่ายรูปมีดคัทเตอร์มา 1 รูป แล้วเอามาไดคัทพื้นหลังสีขาว และฝัง Clipping path ให้กับรูปด้วย หากผมมี Set ของ Object และ Isolated รูปมีดคัทเตอร์นี้สามารถอยู่ได้ทั้ง 2 Set แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นยังไงเราก็สามารถดูเป็นแนวทางได้อยู่ดีว่ารูปภาพใน Set ใดที่ขายได้ดี เราก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเพิ่มรูปภาพเข้า Port ได้


3. ทราบปริมาณรูปภาพในแต่ละ Set เช่น เรามีรูปภาพอาหาร จำนวนเท่าใด รูปภาพวิวจำนวนเท่าใด มันช่วยให้เรานำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และวางแผน เพื่อเพิ่มจำนวนรูปภาพที่เหมาะ และส่งรูปเข้า Port ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้นหารูปภาพได้ง่าย เพราะบางครั้งเราอาจต้องการรูปภาพบางรูปใน Port ของเรา หากเรามีรูปภาพจำนวนมากเราอาจต้องใช้เวลาในการค้นหานาน แต่หากมีการจัด Set ก็ช่วยใหเราค้นหารูปภาพได้เร็วขึ้น

 

ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการจัด Set ให้กับรูปภาพของ Port ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้