ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อปริมาณรูปภาพที่ส่งเข้า Port ในเว็บไซต์ Shutterstock มีมากขึ้น และรูปภาพเหล่านั้นมีหลากหลายแนว เราสามารถสร้าง Set เพื่อจัดหมวดหมู่ให้กับรูปภาพด้านตัวเราเองได้ดังต่อไปนี้ เริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์ด้วย Username และ Password ของคุณ จากนั้นคลิกเมนู Portfolio > Catalog Manager

 

talk stockphoto 068 

 

จะปรากฎหน้าเว็บเพจตามภาพด้านล่างซึ่งมีรายละเอียด ตามภาพด้านล่าง ซึ่งผมได้สร้าง Sets เอาไว้ 9 Set ในแต่ละ Set นั้นจะแสดงจำนวนรูปภาพที่เรานำเข้าไปอยู่ใน Set 

 

talk stockphoto 069

 

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการสร้าง Set โดยคลิกที่ปุ่ม Create Set บริเวรด้านขวาของหน้าจอ

 

talk stockphoto 070

 

พิมพ์ชื่อ Set ที่เราต้องการ (ส่วนนี้ต้องใช้ดุลพินิจในการตั้งชื่อนะครับ  คุณมีรูปภาพใน port แนวไหนบ้าง อย่าลืมตั้งชื่อให้สื่อความหมายนะครับ จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Create

 

talk stockphoto 071

 

 รอสักครู่ จะปรากฎ Set ที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

 

talk stockphoto 072

 

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน Set สามารถติดตามได้ในบทความต่อไป