ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทความก่อนหน้านี้ผมได้เขียน > ขั้นตอนการสร้าง Set ในเว็บไซต์ Shutterstock <ไปแล้ว บทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายใน Set ว่าแต่ละส่วนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง

 

talk stockphoto 073

 

หลังจากที่เราสร้าง Set เสร็จเรียบร้อยแล้ว Set ที่เราสร้างนั้นสามารถนำรูปที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดระเบียบเป็นหมวดเป็นหมู่ตาม Set ได้ โดยรูปภาพแต่ละใบนั้นสามารถอยู่ใน Set ได้มากกว่า 1 Set จากภาพตัวอย่างด้านบน ผมคลิกเลือก Isolated (เป็น Set หนึ่งที่ผมสร้างเอาไว้) ซึ่งมีรูปภาพอยู่จำนวน 88 ใบ ภาพดังกล่าวจะปรากฏด้านขวาพร้อมกับมีรายละเอียดดังนี้

 

หมายเลข 1 คือจำนวนเงินของ Set นั่นหมายความว่าภาพ Set นี้สร้างรายได้กี่เหรียญนั่นเอง

หมายเลข 2 คือ จำนวนรูปที่ถูก Download

หมายเลข 3 เป็นสไลด์บาร์ใช้สำหรับปรับขนาดรูปให้เล็กหรือใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอแต่ละหน้าจอ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัด Set ด้วย

หมายเลข 4 คือเมนูสำหรับบริหารจัดการ Set ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

talk stockphoto 074

 

Rename Set : เปลี่ยนชื่อ Set เป็นชื่อใหม่ที่เราต้องการ

Delete Set : ลบ Set เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

Unpublish Set :หยุดการเผยแพร่ Set อาจจะเรียกว่าเป็นการซ่อนก็คงไม่ผิด

Shared Set : แชร์ Set ซึ่งสามารถคัดลอก Link ไปแชร์บนเว็บไซต์ หรือ Social ก็ได้

View Set Stats : ดูสถิติต่าง ๆ ของรูปภายใน Set ส่วนนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะรายละเอียดด้วยว่าลูกค้า Download จาก Keyword อะไรบ้าง

 

สำหรับวิธีการใช้ Set สามารถติดตามได้ ในบทความต่อไปครับ