ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การสร้าง Set และนำรูปภาพเข้าไปไว้ใน Set นั้น ในบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องลบรูปภาพออกจาก Set จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่สามารถทำได้ และไม่มีผลกระทบกับรูปภาพใน Port ของเราแต่อย่างใด สำหรับขั้นตอนในการลบรูปภาพออกจาก Set มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นผมจะพาไปดูกรณีตัวอย่างซึ่งผมได้ทำขึ้นมา โดยผมได้นำรูปภาพเข้าไปไว้ใน Set จำนวน 2 Set ได้แก่ Set Art ตามภาพด้านล่าง (ภาพตึกขาวดำ)

 

talk stockphoto 086

 

และ Set Interiors/Outdoor ตามภาพด้านล่าง (ภาพตึกขาวดำ)

 

talk stockphoto 087

 

ผมต้องการลบรูปภาพตึกใน Set Art ออก ผมจึงคลิกเมาส์ไปที่ Set Art ซึ่งแสดงรูปภาพตึกที่อยู่ภายใน Set ทางด้านขวา คลิกทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม และปรากฎปุ่มรูปถังขยะขึ้นมา (อยู่บริเวณด้านล่างของรูป คลิกที่รูปถังขยะเพื่อลบรูปตึก

 

talk stockphoto 088

 

รูปตึกได้หายไปเรียบร้อยแล้ว และด้วยความที่ Set Art เป็น Set ที่ผมทำขึ้นมาเพื่อเขียนบทความจึงไม่มีรูปอยู่ภายใน เมื่อลบรูปออกหมดแล้ว จึงปรากฎข้อความตามภาพด้านล่าง แต่ถ้ายังมีรูปอื่นอยู่ใน Set จะไม่ปรากฎข้อความนี้

 

talk stockphoto 089

 

เมื่อกลับไปที่ Set Interiors/Outdoor จะเห็นว่ารูปตึกยังคงอยู่เหมือนเดิม

 

talk stockphoto 090

 

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการลบรูปภาพออกจาก Set นั้น รูปจะไม่หายออกไปจาก Port ของเราอย่างแน่นอน เพราะ Set เป็นเสมือน Preview เพื่อช่วยให้การค้นหารูปภาพได้เร็วขึ้นเท่านั้น