ส่วนประกอบของโปรแกรม Thunderbird

 

ปัจจุบันการส่งงานด้วย E-mail เป็นสิ่งที่มีความสะดวกมากที่สุด เนื่องจากสามารถส่งข้อความ รูปภาพ และไฟล์งานต่าง ๆ ไปพร้อมกับ E-mail ได้อีกด้วย โดยปกติแล้วเรามักเลือกฟรี E-mail (Gmail, Outlook.com, yahoo.com) ในการรับ-ส่ง Email กัน เวลาใช้งานจึงต้องเปิดเว็บไซต์ของผู้ให้บริการฟรี E-mail เหล่านั้นจึงจะสามารถรับ-ส่ง E-mail ได้ สำหรับคนที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการ Email อย่างโปรแกรม Thunderbird นั้นสามารถบริหารจัดการ E-mail ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่อย่างใด บทความนี้เราจะมาดูส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Thunderbird กันครับ

 

          พื้นที่บริเวณหมายเลข 1 : คือโฟลเดอร์สำหรับบริหารจัดการ Email เช่น เมื่อมีจดหมายเข้าก็จะมาอยู่ในส่วนของ Inbox หากมีการลบจดหมายก็จะไปอยูที่ Trash

        พื้นที่บริเวณหมายเลข 2 : คือชุดเครื่องมือสำหรับจัดการ Email นั่นเอง ประกอบด้วย Get Mail, Write, Chat, Address Book, Tag และ Quick Filter

        พื้นที่บริเวณหมายเลข 3 : คือ Email ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่าง ๆ เช่น เมื่อเราคลิกโฟลเดอร์ Inbox เราก็จะมองเห็น Email แต่ละฉบับในส่วนนี้

        พื้นที่บริเวณหมายเลข 4 : คือหน้าต่างแสดงตัวอย่างของ Email ช่วยให้เห็นข้อความต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยยังไม่จำเป็นต้องดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิด Email

 

Thunderbird