การเรียกเมนูในโปรแกรม Thunderbird

 

โดยปกติแล้วคุณอาจคุ้นเคยกับการใช้เมนูต่าง ๆ เหมือนกับโปรแกรมทั่ว ๆ ไป สำหรับโปรแกรม Thunderbird นั้น เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม และตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะมองไม่เห็นเมนู เช่น เมนู File Edit View เป็นต้น หากคุณต้องการเรียกใช้เมนูเหล่านั้นคุณจะต้องกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้งเพื่อแสดงเมนู และหากต้องการซ่อมเมนูก็สามารถกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่ง

 

 

จะเห็นว่าเมื่อกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาพตัวอย่างด้านล่างจะมีเมนูที่ต้องการปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับ