การแทรกรูปภาพใน Email

 

โดยปกติเมื่อเราต้องการเขียน Email ในโปรแกรม Thunderbird หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้คลิกปุ่ม Write ตามภาพด้านล่าง

 

 

จากนั้นในช่อง To พิมพ์ชื่อ Email ของคนที่เราต้องการจะส่ง Email ให้

Subject : พิมพ์เรื่องที่ต้องการส่ง Email

 

 

ส่วนที่สำคัญสำหรับบทความนี้คือ หากต้องการแทรกรูปภาพไปในเนื้อหาของ Email ต้องคลิกเมาส์บนพื้นที่ ๆ เราพิมพ์เนื้อหาของ Email

 

 

จากนั้นคลิกปุ่ม Insert ซึ่งสามารถแทรกรูปภาพได้

 

 

คลิกเลือก Image

 

 

ปรากฏหน้าต่าง Image Properties ขึ้นมา คลิกปุ่ม Choose File...

 

 

คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

 

 

กลับมายังหน้าต่าง Image Properties จะเห็นว่ามีการเลือกที่หัวข้อ Alternate text หากต้องการพิมพ์ข้อความระบุชื่อรูปภาพ แต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องคลิกเลือก Don't use alternate text แทน จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

 

เพียงเท่านี้รูปภาพก็ได้ถูกแทรกลงในเนื้อหาของ Email เรียบร้อยแล้ว