เว็บไซต์ ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องต่อ Internet เปิด เว็บไซต์ ของผู้ให้บริการฟรี E-mail ด้วยโปรแกรม Web Browser  และ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการฟรี E-mail ที่เราสมัครเอาไว้ ในบางครั้งอาจเกิดความไม่สะดวก เนื่องจากแค่อยากอ่าน E-mail ฉบับเก่าก็จะต้องเชื่อมต่อ Internet และเข้าเว็บไซต์เพื่อเปิดอ่าน E-mail เพียงแค่ฉบับเดียว เป็นต้น

 

Thunderbird เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณ สามารถบริการจัดการ E-mail ได้ง่าย เช่น เขียนจดหมาย, การทำสำเสนาจดหมาย, ลบจดหมายเป็นต้น นอกจากนี้ Thunderbird ยังเป็น OpenSource ทำให้เราสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโปรแกรมนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยความสามารถของโปรแกรม Thunderbird ทำให้เราสามารถ Load E-mail จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา หากเราต้องการเปิดอ่าน E-mail ก็สามารถทำได้รวดเร็วไม่จำเป็นต้อง Log in เข้าเว็บไซต์อีกต่อไป 

 

ในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet ก็สามารถเปิดอ่าน E-mail ฉบับเก่า ๆ ได้ และยังสามารถร่างจดหมายเตรียมเอาไว้ได้ด้วย นอกจากนี้การเขียน E-mail ลบ E-mail ก็สามารถทำได้อย่าง่ายดายภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน สำหรับ E-mail ทั้งหมดที่ถูกโหลดมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Thunderbird นั้นจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ และสามารถนำไฟล์นี้ไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ติดตั้งโปรแกรม Thunderbird ได้อีกด้วย 

 


กลับไปยังเมนูหลัก Thunderbird

Thunderbird คืออะไร?

Download Thunderbird

ติดตั้ง Thunderbird

การเขียนจดหมายใน Thunderbird


Thunderbird เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การบริหารจัดการ Email ง่ายขึ้น สามารถเก็บ Email เอาไว้ภายในเครื่อง และสามารถเปิดอ่านได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต