ติดตั้ง Thunderbird

 

สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Thunderbird นั้น ไม่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อเรา Download โปรแกรม Thunderbird มาเรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิลคลิ๊กไฟล์ติดตั้ง ตามภาพด้านล่าง

 

ไฟล์สำหรับติดตั้ง thunderbird

 

จะปรากฎหน้าต่างดำเนินการต่อ (Open File - Security Warning) โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม Run

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนที่ 2

 

เข้าสู่หน้าต้อนรับของโปรแกรม Thunderbird สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Next ได้ทันที

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนที่ 3

 

เข้าสู่หน้าของ License Agreement เมื่ออ่านรายละเอียดแล้ว ให้คลิกที่หัวข้อ I Agree .... แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนที่ 4

 

หน้าต่างนี้สำหรับเลือกการติดตั้ง โดยสามารถเลือกแบบ Standard หรือแบบ Custom จากตัวอย่างเลือก Standard (เพื่อเลือกค่ามาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมา) หากเลือกแบบ Custom (ราสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเองได้) จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Next

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนที่ 5

 

เข้าสู่กระบวนการติดตั้งโปรแกรม รอสักครู่

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนที่ 6

 

เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จะได้หน้าต่างตามภาพด้านล่าง สังเกตุว่าจะมีตัวเลือก Launch Mozilla Thunderbird now หมายถึงเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมทันที หากไม่ต้องการก็เพียงแค่คลิกเอาเครื่องหมายออก

 

การติดตั้ง thunderbird ขั้นตอนสุดท้าย

 

คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อย