ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


สร้าง Gallery ด้วย Very Simple Image Gallery (ตอนที่ 2)

 

จากตอนที่แล้ว ได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เราจะมาดูส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Plug-in นี้กันครับ เริ่มจากไปที่เมนู ส่วนขยาย > การจัดการปลั๊กอิน

 

joomla การจัดการ plugin

 

คลิ๊กไปที่ชื่อปลั๊กอินที่ต้องการ Very Simple Image Gallery Plugin

 

joomla

 

ด้านซ้ายของหน้าเว็บเพจจะเป็นรายละเอียด ในส่วนของชื่อ การกำหนดให้มีการใช้งานหรือไม่ และสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงได้ ว่าต้องการให้เผยแพร่ หรือสำหรับสมาชิกผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เห็น

 

joomla

 

จากนั้นมาดูที่ พารามิเตอร์ ทางด้านขวาของหน้าเว็บเพจกัน ในส่วนของ Gallery เป็นการกำหนดการแสดงภาพขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Gallery width : กำหนดความกว้างของรูปภาพ

max. Image height : กำหนดความสูงของรูปภาพ

Image quality : กำหนดคุณภาพของรูปภาพ แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมให้มา

Align the gallery : วางตำแหน่งของรูปภาพ สามารถคลิ๊กเลือกได้ว่าต้องการให้วางตำแหน่งของรูปภาพเป็นอย่างไร

 

joomla

 

ในส่วนของ Thumbnails : กำหนดรายละเอียดให้กับรูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กที่อยู่ใต้รูปภาพใหญ่

Thumbnail width : กำหนดความกว้างให้กับรูปภาพขนาดย่อ

Thumbnail height : กำหนดความสูงให้กับรูปภาพขนาดย่อ

Crop thumbnails : เลือกว่าต้องการตัดรูป หรือให้คงอัตราส่วนความกว้างยาวของรูปเอาไว้ หากต้องการคงอัตราส่วนของรูปให้เลือก keep proportions แต่ถ้าต้องการตัดให้เลือก crop

Thumbnail quality : กำหนดคุณภาพของรูปภาพ แนะนำให้เลือกตามที่โปรแกรมให้มา

Space between thumbs : กำหนดความห่างของรูปขนาดย่อ

Thumbnails are shown : แสดงรูปภาพขนาดย่อ สามารถเลือกให้แสดงในส่วนใต้รูปใหญ่ หรือ อยู่ทางขวาของรูปใหญ่ ได้

Place for thumbnails in percent of gallery width : กำหนดเปอร์เซ็นของการแสดงผลเทียบกับความกว้างของรูป

Sort order : กำหนดการเรียนรูปภาพในส่วนนี้ลองเลือกดูแล้วกันครับ สามารถทำไ้ด้หลายลักษณะ

 

joomla

 

Sets ใช้สำหรับกำหนดให้มีการแบ่ง Galleries ให้เป็นชุด หลายชุด ได้ (สำหรับรายละเอียดในส่วนนี้จะหาเพิ่มเติมให้อีกครั้ง เพราะต้องใส่ code หรือหากต้องการใช้รีบด่วน ให้ศึกษาจาก link ได้เลยครับ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

joomla

 

กำหนดการแสดงข้อความบนรูปภาพ สามารถเลือกโชว์ บนรูปภาพ หรือใต้รูปภาพก็ได้ครับ สำหรับรายละเอียดการใส่ Code จะติดตามให้ในภายหลังครับ แต่ถ้าต้องรีบใช้ด่วน คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

joomla

 

Links ส่วนนี้ค่อนข้างสำหรับ เพราะสามารถกำหนดให้มีการเชื่อมโยง รูปภาพกับบทความได้ (จะติดตามให้ในภายหลัง) แต่ถ้าต้องรีบใช้ด่วน คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Use link :  ต้องการใช้ หรือไม่ใช้ link

Image root : ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับให้ใช้ตามที่ระบบให้มาได้เลยครัรบ

Buttonfolder : เช่นเดียวกับ Images root คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ตามที่ระบบให้มาได้เหมือนกันครับ

ส่วนค่าอื่น ๆ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับ

 

joomla

 

GD library : เป็นการแสดงรายละเอียดของรูปภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ประกอบด้วย JPG, PNG, GIF

 

joomla