การทำงานร่วมกันระว่าง Base กับ MySQL

 

บทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม LibreOffice Base ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลโปรแกรมหนึ่ง จัดเก็บข้อมูลในลักษณะของไฟล์ ให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลยอดนิยมอย่างโปรแกรม MySQL ได้ สำหรับแนวคิดที่น่าสนใจในบทความนี้ก็คือ โปรแกรมฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะของไฟล์นั้น เมื่อข้อมูลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไฟล์ฐานข้อมูลนั้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเรียกข้อมูลทำได้ช้าลง ด้วยเหตุผลนี้จึงนำความสามารถในการเชื่อมต่อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดยผ่านทาง ODBC มาประยุกต์ใช้งาน

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

     1.    ชุดโปรแกรม LibreOffice รุ่นล่าสุด

     2.    โปรแกรมสำหรับติดตั้ง MySQL เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน แนะนำให้ Download Appserv, Wamp หรือ XAMPP 

     3.    ODBC สำหรับเชื่อม LibreOffice Base กับ MySQL เข้าด้วยกัน คลิกที่นี่ เพื่อ Download MySQL ODBC (เลือก Downlaod ให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณด้วย)


ถูกใจ และแนะนำเรื่องนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีให้เราเลือกใช้มากขึ้นทุกวัน หากต้องการให้งานมีประสิทธิภาพต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม