สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตอนที่ 3

 

 

ผ่านไปแล้ว 2 ตอนกับรายละเอียดในการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจก่อนสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ต่อไปเราจะมาเตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหา และการใช้โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์กันครับ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก หากเราเตรียมความพร้อมดีก็จะช่วยทำให้เสียเวลาน้อยลง และได้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ มาดูรายละเอียดกันเลยครับ

 

          1.  กำหนดเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ ประกอบด้วยชื่อเรื่อง, โครงสร้างเนื้อหา, รูปภาพประกอบ และระยะเวลา เป็นต้น ขั้นตอนนี้ให้เขียนลงบนกระดาษ เนื่องจากมีความคล่องตัวกว่าการพิมพ์ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          2.  สร้างเนื้อหาด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้สวยงาม หรืออาจจะเป็นโปรแกรมประเภทอื่นก็ได้ตามที่ท่านถนัด หากเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมก็ไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาบนโปรแกรมอื่น แต่อย่างใด สามารถเปิดโปรแกรมนั้น ๆ แล้วสอนได้ทันที

          3.  ใช้โปรแกรมบันทึกวีดีโอบนหน้าจอความพิวเตอร์ บันทึกการสอนตามที่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมที่ผมแนะนำให้ใช้ได้แก่ CamStudio เนื่องจากเป็นโปรแกรมประเภท Opensource ทำให้สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย และได้งานที่มีคุณภาพดีพอสมควร สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Camstudio ได้ที่ http://camstudio.org/

          4.  แปลงไฟล์วีดีโอให้มีขนาดเล็กลง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การอัปโหลดไฟล์วีดีโอขึ้น Youtube ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ไฟล์วีดีโอที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และไม่ติดขัด สำหรับโปรแกรมที่แนะนำให้ใช้ได้แก่โปรแกรม Format Factory ซึ่งเป็น Opensource เช่นเดียวกัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Format Factory ได้ที่ http://www.pcfreetime.com/

          5.  อัปโหลดไฟล์วีดีที่ได้ขึ้นบน Youtube

          6.  สร้างแบบทดสอบ และแบบสอบถามต่าง ๆ ด้วย Google Drive

          7.  นำไฟล์งานต่าง ๆ ฝากบนระบบ Cloud Computing

          8.  สื่อสารกับผู้เรียนด้วย E-mail, Line, Skpye, Teamweaver ฯลฯ

 

Google Classroom เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอน Online


ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือภาพรวม ในการเตรียมความพร้อมด้านซอฟแวร์ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาติดตามตอนต่อไปครับ