ความแตกต่างของเว็บไซต์ที่มี และไม่มีตะกร้าสินค้า

 

หากเราต้องการแบ่งหมวดหมู่ของ เว็บไซต์ (Website) สามารถแยกได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร, เว็บบอร์ด หรืออาจจะเรียกว่าฟอรั่ม ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบระหว่างสมาชิกของเว็บบอร์ดนั้น ๆ, ท้ายสุดที่จะยกตัวอย่างในบทความนี้คือ เว็บไซต์ สำหรับขายของ หรือทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งในบทความนี้จะให้รายละเอียดในส่วนนี้มากที่สุด เว็บไซต์ ประเภทนี้ (E-commerce) มีอยู่ 2 ลักษณะดังนี้

 

         

 

1.  เว็บไซต์ ที่ใช้ในการแสดงข้อมูล (ไม่มีระบบตะกร้าสินค้า) เว็บไซต์ ชนิดนี้ประกอบด้วยรูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของสินค้า, ข้อมูลสำหรับติดต่อกับเจ้าของ เว็บไซต์, และข้อมูลความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ ประเภทนี้สามารถนำมาทำร้านค้าออนไลน์ได้ โดยไม่มีความสลับซับซ้อนอะไร เมื่อลูกค้าเข้ามาใน เว็บไซต์ จะพบข้อมูล รูปภาพ ของสินค้าต่าง ๆ จากนั้นก็สามารถติดต่อขอซื้อสินค้าผ่านทาง Email หรือทางโทรศัพท์ได้ทันที

 

2.  เว็บไซต์ สำหรับทำร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะ (มีระบบตะกร้าสินค้า) เว็บไซต์ ชนิดนี้ประกอบด้วย รูปภาพและข้อมูลต่าง ๆ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ ชนิดแรก แต่ เว็บไซต์ ชนิดนี้มีความพิเศษกว่าตรงที่มีระบบตะกร้าสินค้าให้บริการภายใน เว็บไซต์ ด้วย เมื่อลูกค้าเข้ามาใน เว็บไซต์ สามารถคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ สินค้าจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าสินค้า และเมื่อได้สินค้าครบกดปุ่มชำระเงิน ก็จะมีการส่งใบเสร็จรับเงิน และส่งสินค้าตามลำดับ

 

ความแตกต่างของเว็บไซต์ที่มี และไม่มีตะกร้าสินค้า 

1.  ราคาแตกต่างกัน เว็บไซต์ ที่มีระบบตะกร้าสินค้าจะมีราคาสูงกว่า เว็บไซต์ ที่ไม่มีระบบตะกร้าสินค้า

2.  เว็บไซต์ ที่มีระบบตะกร้าสินค้าค่อนข้างใช้ยากกว่า และมีความสามารถมากกว่า เว็บไซต์ ที่ไม่มีระบบตะกร้าสินค้า

3.  เว็บไซต์ ที่มีระบบตะกร้าสินค้าจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ซื้อของออนไลน์บ่อย ๆ เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่า

 

ถึงแม้ เว็บไซต์ ที่มีระบบตะกร้าสินค้าจะเหมาะกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ มากกว่า เว็บไซต์ ที่ไม่มีระบบตะกร้าสินค้า แต่ไม่ได้หมายความว่า เว็บไซต์ ที่ไม่มีตะกร้าสินค้าจะทำร้านค้าออนไลน์ไม่ได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปรับแต่ง และการทำความเข้าใจกับลูกค้า