ดาวน์โหลด (Download) คืออะไร

website 001

 

ดาวน์โหลด (Download) หมายถึงการนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมายังคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับวางไฟล์เพื่อให้บริการดาวน์โหลดนั้น เรียกว่าเครื่อง Server ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เปิดตลอดเวลา 365 วัน 24 ชั่วโมง การดาวน์โหลดไฟล์จะต้องเปิดโปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราเซอร์ เช่น Google Chrome และ Mozilla Firefox เป็นต้น สำหรับความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต หากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ำจะทำให้การดาวน์โหลดใช้เวลามาก หากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงการดาวน์โหลดจะใช้เวลาไม่มากนัก ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ทำจำให้การดาวน์โหลดเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ด้วย หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานขึ้น

 

การดาวน์โหลดนี้ก็เหมือนกับการคัดลอก (Copy) ไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เหตุผลที่ต้องใช้การวางไฟล์เพื่อให้ดาวน์โหลดนี้จะมีเหตุผลในเรื่องของการเข้าถึง หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงของมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจุบันการดาวน์โหลดนั้นไม่จำกัดอยู่แต่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เหมือนกัน

 

ประโยชน์ของการดาวน์โหลด

  1. ประหยัดเวลา เพราะสามารถนำไฟล์ที่อยู่ในระยะทางไกล ๆ มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างรวดเร็ว
  2. ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทางไปในที่ไกล ๆ ก็สามารถนำไฟล์ที่ต้องการมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้
  3. ไฟล์เหล่านั้นใช้งานได้จริง และมีความปลอดภัย
  4. หากเราคือผู้ปล่อยไฟล์ให้คนอื่นดาวน์โหลดสามารถวางไฟล์ไว้ใน Server ซึ่งทำงานตลอด 24 ช.ม. ผู้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดไฟล์เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ
  5. ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน