การติดตั้ง WampServer

 

การติดตั้ง WampServer มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจาก ดับเบิ้ลคลิกไฟล์สำหรับติดตั้ง WampServer ตามภาพด้านล่าง

 

 

ปรากฏหน้าจอต้อนรับขึ้นมา และมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกเลือก I accept the agreement คลิกปุ่ม Next

 

 

แสดงตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WampServer คลิกปุ่ม Next

 

 

Additional icons : แนะนำว่าไม่ต้องคลิกเลือกอะไร เป็นเพียงแค่การสร้าง ไอค่อนเท่านั้น คลิกปุ่ม Next ได้ทันที

 

 

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย คลิกปุ่ม Install

 

 

โปรแกรมจะให้เรากำหนด โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ สำหรับใช้งานกับ WampServer คลิกปุ่ม Yes

 

 

คลิกปุ่ม allow access เพื่ออนุญาตให้โปรแกรมนี้ทำงานได้

 

 

พิมพ์ Email ของคุณลงไป และคลิกปุ่ม Next

 

 

เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง WampServer คลิกปุ่ม Finish