ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ติดตั้ง WampServer

 

การติดตั้ง WampServer มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจาก ดับเบิ้ลคลิกไฟล์สำหรับติดตั้ง WampServer ตามภาพด้านล่าง

 

 

ปรากฏหน้าจอต้อนรับขึ้นมา และมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกเลือก I accept the agreement คลิกปุ่ม Next

 

 

แสดงตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WampServer คลิกปุ่ม Next

 

 

Additional icons : แนะนำว่าไม่ต้องคลิกเลือกอะไร เป็นเพียงแค่การสร้าง ไอค่อนเท่านั้น คลิกปุ่ม Next ได้ทันที

 

 

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย คลิกปุ่ม Install

 

 

โปรแกรมจะให้เรากำหนด โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ สำหรับใช้งานกับ WampServer คลิกปุ่ม Yes

 

 

คลิกปุ่ม allow access เพื่ออนุญาตให้โปรแกรมนี้ทำงานได้

 

 

พิมพ์ Email ของคุณลงไป และคลิกปุ่ม Next

 

 

เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง WampServer คลิกปุ่ม Finish

 


Wamp Server ติดตั้งง่าย และใช้งานได้ทันที ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก