Upload VDO ขึ้น YouTube

 

จากบทความที่ผ่านมาได้กล่าวถึง การสมัคร การปรับแต่งมาพอสมควรแล้ว บทความนี้ขอนำเสนอวิธีการ Upload VDO จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ขึ้นสู่เว็บไซต์ Youtube สำหรับขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของตนเอง จากนั้นที่มุมบนขวามือของหน้าจอจะมีเมนู Upload ปรากฏอยู่ ให้คลิกที่ Upload

 

youtube upload botton

 

ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการ Upload ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับบทความนี้คลิกเลือก Select files from your computer

 

หน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ใน Youtube

 

คลิกเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Open

 

เลือกไฟล์สำหรับ Upload ขึ้น Youtube

 

เข้าสู่กระบวนการ Upload ไฟล์ ระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่คุณ Upload ยิ่งไฟล์ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานมากขึ้นเท่านั้น

 

upload video to youtube

 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏตามภาพด้านล่าง สามารถคลิก Link ด้านหลังเพื่อดูวีดีโอของคุณได้ทันที

 

 

ตัวอย่างด้านล่างคือ VDO ที่ Upload เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 


กลับเมนูหลัก YouTube

วิธีการสมัคร Gmail

สมัคร YouTube ตอนที่ 1

สมัคร YouTube ตอนที่ 2

สมัคร YouTube ตอนที่ 3


ส่งท้ายบทความ : Youtube นอกจากจะมีวีดีโอที่หลากหลายให้เราได้เลือกชมแล้ว เรายังสามารถสร้างช่องทางสำหรับเผยแพร่วีดีโอของเราให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย