EP.1 ภาพรวมของการขายภาพออนไลน์

EP.2 เตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง Account (Portfolio) กับ Shutterstock

EP.3 วิธีหา Keyword และ Description

EP.4 กรอกแบบฟอร์มสมัคร Shutterstock และการส่งภาพ ไปตรวจ (ปัจจุบันไม่มีขั้นตอนการส่งบัตรหรือเอกสารแล้วนะครับ ในวีดีโอมีบรรยายให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ)

EP.5 การใช้ The shot list ร่วมกับการ Filter ในหน้าลูกค้า เพื่อหาแนวทางในการถ่าย

EP.6 การจัดการโฟลเดอร์ และการบริหารไฟล์

EP.7 #1 กรอกแบบฟอร์มภาษี และการปรับแต่ง Portfolio

EP.7 #2 กรอกแบบฟอร์มภาษี และการปรับแต่ง Portfolio

EP.8 #1 การ Upload รูปภาพเข้า Portfolio

EP.8 #2 การ Upload รูปภาพเข้า Portfolio ผ่านโปรแกรม Filezilla

EP.9 #1 อธิบายเกี่ยวประเภทของซอฟต์แวร์ และการนำไปใช้

EP.9 #2 ตัวอย่างการแต่งภาพด้วย Lightroom และ Photoshop

EP.10 เปรียบเทียบ Photoshop กับ Gimp

EP.11 #1 การใส่ Keyword ด้วยโปรแกรม Photoshop และแนวทางการถ่ายภาพ

EP.11 #2 การใส่ Keyword ด้วยโปรแกรม Photoshop และแนวทางการถ่ายภาพ

EP.12 #1 ภาพรวมของโปรแกรม Photoshop

EP.12 #2 - ภาพรวมของโปรแกรม Photoshop (ต่อ)

               -  แนะนำการสมัคร Adobe Stock

EP.13 #1 การใช้โปรแกรม Photoshop (Zoom tool, Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Lasso Tool)

              - การสมัคร Adobe Stock แบบละเอียด (เริ่มต้นนาทีที่ 15)

EP.13 #2 การใช้โปรแกรม Photoshop (Zoom tool, Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Lasso Tool)

EP.14 #1 การใช้ Selection Tool ในลักษณะต่าง ๆ

EP.14 #2 การใช้ Selection Tool และการใช้ Gradient Tool

EP.15 #1 พูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ

EP.15 #2 แนะนำการหา Description และ Keyword แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 

EP.16 #1 แนะนำการทำกล่องไฟสตูดิโอแบบทำเองได้

EP.16 #2 ภาพรวมของ Photoshop วันสุดท้าย

EP.17 #1 การใช้ Pen Tool ทำภาพหลังขาว ฝัง Clipping path

EP.17 #2 การใช้ Pen Tool ทำภาพหลังขาว ฝัง Clipping path

EP.18 #1 การแก้ไขภาพบิดเบี้ยวของภาพถ่ายด้วย Photoshop

EP.18 #2 การทำภาพ Perspective

EP.19 #1 การใช้ Blending mode

EP.19 #2 การใช้ Layer Mask

EP.20 #1 พูคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการจัด Set เป็นตัวอย่าง ส่วนท้ายเริ่ม Photoshop

EP.20 #2 การทำงานกับ Font ใน Photoshop และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหา Font ลิขสิทธิ์มาใช้งาน

EP.21 #1 ทำความรู้จัก Contributor Blog

EP.21 #2 Adjustment Layer และ Layer Mask

EP.22 #1 แนะนำแนวทางถ่ายภาพ และเริ่มเรียน Photoshop ช่วงท้าย

EP.22 #2 การใช้ Layer Mask ในการปรับแต่งภาพ และแนะนำศูนย์การช่วยเหลือสำหรับ Contributor

EP.23 #1 การจัด Set ใน Portfolio (Shutterstock) และการทำภาพ Smartphone Concept

EP.23 #2 การทำภาพ Smartphone Concept (ต่อ)

EP.24 มี Part เดียวครับ การทำภาพแนว Smartphone Concept (ต่อ)

EP.25 การสร้างควันด้วย Photoshop และการสร้างลายไม้แบบละเอียด

EP.26 การทำภาพหลังขาวด้วยเหล็กเสียบบิล และการทำแสงพุ่งกระจาย แบบเป็นธรรมชาติด้วย Photoshop

EP.27 การทำต้นไม้บนพื้นหลังสีขาว และแถมการทำสียามเย็น (เพิ่มเติม)

EP.28 การทำเมฆหลากสี และการทำภาพหลังขาวกับวัตถุที่เป็นรูปร่างรูปทรงเลขาคณิต

EP.29 การรวมรูปเพื่อทำให้ชัดทั้งภาพ และทำภาพพื้นหลังขาว รวมถึงการแนะนำ Camera RAW ใน Photoshop

EP.30 การแก้ไข Description และ Keyword ใน Portfolio การใช้ Photoshop ทำภาพยอดไม้สวย ๆ

EP.31 เทคนิคการถ่ายภาพ แนวคิด แนวทาง และ Concept, การสร้าง Action และการดู Histogram ในโปรแกรม Photoshop

EP.32 แนะนำ EyeEm การทำภาพ Panorama และ HDR ใน Photoshop

EP.33 การถ่ายภาพแนว Concept และการใช้ Blending Option ใน Photoshop

EP.34 การสร้าง Graph ด้วย Google Drive และการทำภาพแนว Concept ด้วย Photoshop

EP.35 แนวทางการแต่งภาพแนว Concept และการใช้ Smart Sharpen, Replace color ใน Photoshop

EP.36 การ Backup รูปภาพบน Flickr และการทำภาพแนว Duo Tone และการใช้ Match Color

EP.37 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อทำภาพหลังขาว และการปรับแต่งเมาส์, การเลือกซื้อเมาส์

EP.38 การรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ การเปรียบเทียบเครื่องมือไดคัท และลบริ้วรอย, การแต่งโทนสีภาพด้วย Adjustment Layer and Properties

EP.39 การใช้บัตรเติมเงินเพื่อซื้อ App บน Google Play และการไดคัทขนสัตว์ หรือวัตถุที่มีรายละเอียดมาก

EP.40 วิธีคาลิเบรทจอเบื้องต้น และสร้างโบเก้ด้วย Field Gallery ใน Photoshop

EP.41 #1 การใช้เครื่องมือแก้ไขภาพเฉพาะจุด, การสร้าง Effect ดาวแฉก, การเปลี่ยนสี และทำโทนอย่างง่าย (วันนี้ไฟฟ้าดับครับเลยต้องแบ่งออกเป็น 2 Clip ครับ)

EP.41 #2 การใช้เครื่องมือแก้ไขภาพเฉพาะจุด, การสร้าง Effect ดาวแฉก, การเปลี่ยนสี และทำโทนอย่างง่าย (วันนี้ไฟฟ้าดับครับเลยต้องแบ่งออกเป็น 2 Clip ครับ)

EP.42 เพิ่มเติมการใช้ดาวแฉกที่ทำจาก Photoshop ร่วมกับภาพอื่น ๆ

EP.43 #1 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 2

EP.43 #2 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 2

EP.44 #1 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 3

EP.44 #2 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 3

EP.45 #1 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 4

EP.45 #2 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 4

EP.46 #1 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 5 (ตอนสุดท้าย)

EP.46 #2 Smartphone กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 5 (ตอนสุดท้าย)

EP.47 #1 Adobe Lightroom

EP.47 #2 Adobe Lightroom  

EP.48 #1 Adobe Lightroom ตอนที่ 2

EP.48 #2 Adobe Lightroom ตอนที่ 2

EP.49 #1 Adobe Lightroom ตอนที่ 3

EP.49 #2 Adobe Lightroom ตอนที่ 3

EP.50 Adobe Lightroom ตอนที่ 4

EP.51 Adobe Lightroom ตอนที่ 5

EP.52 #1 การวางแผนถ่ายภาพ และส่งภาพ

EP.52 #2 การวางแผนถ่ายภาพ และส่งภาพ

EP.53 การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)

EP.54 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 1

EP.55 #1 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 2

EP.55 #2 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 2

EP.56 #1 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 3

EP.56 #2 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 3

EP.57 #1 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 4

EP.57 #2 Algorithm and SEO กับการขายภาพออนไลน์ ตอนที่ 4

EP.58 การใช้ Google+MyKeyworder+Keyword Suggestion Tool ร่วมกันหา Keyword แบบหวังผล

EP.59 เทคนิคการเลือก Category และการติดตามประกาศจาก Shutterstock

EP.60 #1 Review istockphoto by getty images  

EP.60 #2 Review istockphoto by getty images

EP.61 การสมัครขายภาพกับ istock 

          Clip VDO update การสมัคร iStock Update (07-03-2019)

EP.62 การสมัครขายภาพกับ iStock (ต่อ) และการส่งภาพกับ iStock

EP.63 การสมัครขายภาพกับ iStock (ต่อ)

EP.64 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มภาษีกับ iStockphoto

EP.65 การส่งภาพขายที่ iStockphoto ด้วยมือถือ และการ Upload ด้วย Dropbox

          Clip VDO Update การส่งภาพกับ iStock ด้วย App บนมือถือ (13-03-2019)

EP.66 สมัครขายภาพออนไลน์กับ 123RF

EP.67 สมัครขายภาพกับ 123rf ตอนสุดท้าย

EP.68 สมัครขายภาพกับ Dreamstime และเก็บตกกรอกแบบฟอร์มภาษี 123RF

EP.69 Workshop การทำภาพ Isolated (ภาพพื้นหลังสีขาว) ฝัง Clipping path ด้วย Lightroom และ Photoshop

EP.70 Workshop การทำภาพ Isolated (ภาพพื้นหลังสีขาว) ตอนที่ 2

EP.71 Workshop การทำภาพ Isolated (ภาพพื้นหลังสีขาว) ตอนที่ 3

          Clip VDO Update ทำภาพหลังขาวด้วย Lightroom (Auto Mask) (22-03-2019)

EP.72 การใช้โปรแกรม Gimp เพื่อแต่งภาพ

EP.73 การใช้โปรแกรม Gimp เพื่อแต่งภาพ ตอนที่ 2

EP.74 การใช้โปรแกรม Gimp เพื่อแต่งภาพ ตอนสุดท้าย

EP.75 Live Update #1 Cyber Security

EP.76 Live Update #2 แนวทางในการจัดส่งและแนวทางการใช้งานบัญชี Shutterstock 

EP.77 Live Update #3 Model Release

VDO Update 12-04-2019 ทำท้องฟ้าก้อนเมฆสีพาสเทลด้วย Photoshop

VDO Update 28-04-2019 การใช้โปรแกรม Gimp ปรับแต่งความสดของภาพ

VDO Update 15-05-2019 การใช้โปรแกรม Gimp แต่งภาพสีพาสเทล

VDO Update 22-07-2019 การใช้โปรแกรม Gimp ไดคัท ทำภาพพื้นหลังสีขาว ด้วย path tool