ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 


รู้จัก CMS ให้มากขึ้น

 

ไม่ว่าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS ตัวใดก็แล้วแต่ คุณจะต้องทำความเข้าใจว่า CMS แต่ละตัวนั้นประกอบด้วยไฟล์รูปภาพ ไฟล์ที่สร้างด้วยภาษาสำหรับสร้างเว็บไซต์ อันประกอบด้วยภาษา HTML, PHP เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะใช้สำหรับเก็บตัวอักษร และตัวเลข เข้าไปในฐานข้อมูล เช่น เมื่อเราพิมพ์เนื้อหาของเว็บไซต์ เนื้อหาเหล่านั้นก็จะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล ส่วนรูปภาพจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ images ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักของ CMS เป็นส่วนใหญ่

 

ในการสร้างฐานข้อมูลนั้น หลาย ๆ คนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องมีชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล และรหัสผ่านฐานข้อมูลด้วย คำตอบง่าย ๆ ก็คือเพื่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราติดตั้ง CMS ก็จะมีหน้าหนึ่งของการติดตั้งที่จะต้องให้เราใส่ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านฐานข้อมูลด้วย หากต้องการจะเข้าใจ และสามารถใช้งาน CMS ได้ดีขึ้น คุณควรศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล MySQL ให้เข้าใจ

 

เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว CMS โดยส่วนใหญ่จะให้เราลบโฟลเดอร์ install หรือ installation ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อติดตั้ง CMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมที่จะศึกษาการใช้งาน CMS ให้เข้าใจเพราะการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป