หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) คืออะไร

tip 003

 

CPU เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ มีชื่อเต็มว่า Central Processing Unit แปลเป็นภาษาไทยว่าหน่วยประมวลผลกลาง มีหน้าที่หลักคือรับคำสั่งจากอุปกรณ์ Input หรืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูลมาประมวลผล และส่งออกทาง Output หรือหน่วยส่งออก นั่นก็คือทางจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์ มีการเปรียบเปรยกันว่าการทำงานในลักษณะนี้ CPU จึงเปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งทำให้เราจดจำได้ง่าย และมองเห็นถึงความสำคัญของ CPU ได้ชัดเจนมากขึ้น

 

ด้วยความสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้เวลาที่เราจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) หรือโน้ตบุค (Notebook) CPU จึงเป็นอุปกรณ์หลักที่เราจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้น ทำให้มี CPU ในท้องตลาดอยู่มากมายหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็มีความเร็ว มีเทคโนโลยีในการประมวลผล และการประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันไป ทำให้ราคาแตกต่างกันหลายระดับ ราคาสมาร์ทโฟนมักขึ้นกับความเร็วของ CPU ด้วย เนื่องจาก CPU นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักในการทำงานของสมาร์ทโฟน ความเร็ว CPU จะมีหน่วยเป็น GHz เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ปัจจุบัน CPU นั้นมีทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) อย่างพวกสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต CPU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ CPU ของ Intel และ AMD ส่วน CPU ที่ติดตั้งบนสมาร์ดีไวซ์นั้นก็มีหลายค่ายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Intel, Qualcomm Snapdragon, Huawei, Samsung, Mediatek และ Nvidia เป็นต้น

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกซื้อ CPU

1.  เริ่มต้นจากพิจารณางานที่เราทำอยู่ว่าเป็นงานในลักษณะใด เช่น พิมพ์เอกสารทั่วไป นำไปใช้เล่นเกมส์ หรือตัดต่อวีดีโอ เพราะแต่ละงานนั้นมีความแตกต่างกัน ย่อมต้องใช้ CPU ที่แตกต่างกัน

2.  ราคาที่ยอมรับได้ แน่นอนว่าหากอ้างอิงจากเนื้อความด้านบน จะเห็นได้ว่า CPU นั้น เป็นอุปกรณ์ที่กำหนดราคาของคอมพิวเตอร์ไปกลาย ๆ การเลือกซื้อ CPU รุ่นใหม่ที่มีความสามารถใหม่ ๆ และมีความเร็วสูงนั้นย่อมมีราคาแพงตามไปด้วย ปัจจับในเรื่องของราคา จึงเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้ CPU ตัวไหนมาใช้งาน

 

ทั้ง 2 หัวข้อนี้คือปัจจัยหลักที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อต้องซื้อ CPU มาใช้งาน