ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คอมพิวเตอร์ (computer) คืออะไร

 

คอมพิวเตอร์ คือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จัดอยู่ในประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการเปิดเครื่อง และการทำงานของเครื่อง สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ภายในได้อย่างยาวนาน ในอดีตนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก ๆ และเมื่อมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กลง และสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้น ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการตำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในการทำงาน การศึกษา หรือการพักผ่อน คอมพิวเตอร์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันในหลาย ๆ ส่วน คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้

สำหรับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วย Input > Process > Output > Storage หากแปลเป็นภาษาไทยได้แก่ หน่วยนำเข้า > หน่วยประมวลผล > หน่วยแสดงผล > หน่วยเก็บข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยนั้นจะใช้อุปรณ์ในการสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นดังนี้

 

  • Input คือหน่วยที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูล สู่หน่วยประมวลผลอันได้แก่ เมาส์, คีย์บอร์ด, สแกนเนอร์ เป็นต้น
  • Process คือหน่วยประมวลผล ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลได้แก่ CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางนั่นเอง
  • Output อาจจะเรียกได้ว่าหน่วยส่งออก ซึ่งเป็นส่วนที่เรามองเป็น และหยิบจับได้ อันได้แก่จอภาพ (Monitor) และเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น
  • Storage หรือหน่วยจัดเก็บ หน้าที่ของมันคือเก็บข้อมูล และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ อุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ Harddisk นั่นเอง

 

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง