ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

เซิร์ฟเวอร์ (Server) คืออะไร

server

 

Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำงานตลอด 365 วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง เพราะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการกับเครื่องลูกข่ายในการเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server), พริ้นเซิร์ฟเวอร์ (Printer Server) เป็นต้น การที่เครื่อง Server ทำงานตลอด 365 วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมงนั้นจะมีความร้อนสะสมเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องวางเครื่อง Server ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 365 วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ Server ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถือเป็นการยืดอายุการใช้งานได้พอสมควร

 

Server จะมีสเปคที่สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) โดยทั่วไป เช่น CPU ที่มีความเร็วมากกว่า RAM ที่มากกว่า และมี Harddisk ที่มีความจุมากกว่า เป็นต้น นอกจากเรื่องความเร็วและความจุแล้ว แหล่งจ่ายไฟฟ้าก็ต้องมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) จึงต้องมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน นั่นคือจ่ายไฟได้อย่างสม่ำเสมอ และจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้มากชิ้นหรือเพียงพอสำหรับ Server เครื่องนั้น

 

Server ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Windows Server 2016, CentOS, Debian เป็นต้น ระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะมีความสามารถมากกว่าระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างผู้ใช้งาน (User) การสร้างความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ด้วย