ไฟล์ (File) คืออะไร

 

file

 

เมื่อเข้าสู่ยุกต์ของออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในปัจจุบันนี้ สมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ เริ่มเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากกว่าในอดีต การใช้งานข้อมูลร่วมกัน หรือการโอนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟน ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอีกต่อไป แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือ สมาร์ทโฟนนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสามารถซื้อหาได้ในราคาหลักพันต้น ๆ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานนั้นมีราคาหมื่นกลาง ๆ ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนบางกลุ่มจะไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลย ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้น

 

สิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือ การใช้งานสมาร์ทโฟนนั้น คำศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากไม่ทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ก็จะทำให้อาจรู้สึกงงเมื่อได้ยินคำศัพท์เหล่านั้น หากต้องการใช้สมาร์ทโฟนอย่างราบรื่นก็ควรเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับคำศัพท์ของคอมพิวเตอร์ด้วย สำหรับในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า File กันครับ ซึ่งออกเสียงว่า "ไฟล์"

 

ซึ่งผมจะไม่อธิบายเป็นหลักวิชาการอะไรมากนัก เพราะจะทำให้เข้าใจได้ยาก แต่จะเขียนแบบสรุปออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังนี้ ไฟล์นั้นเกิดจากการสร้างงานด้วยโปรแกรม หรือโดยการถ่ายรูป อัดวีดีโอ และบันทึกเสียง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับพิมพ์เอกสารขึ้นมา เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ทำการบันทึก (Save) สิ่งที่เราจะได้ก็คือไฟล์ หรือแม้กระทั่ง เราถ่ายรูป อัดวีดีโอ หรือบันทึกเสียง สิ่งที่เราได้ก็จะเป็นไฟล์ เช่นเดียวกัน

 

ตัวอย่างไฟล์ที่เราสามารถสร้างเองมีอะไรบ้าง

1.  ไฟล์เอกสารที่สร้างจากแอพพลิเคชั่นทำหรับสร้างงานเอกสารซึ่งมีให้เลือกใช้งานอยู่มากมาย

2.  ไฟล์ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายรูป หรือได้จากการสร้างด้วยแอพพลิเคชั่นทางด้านกราฟฟิกส์ต่าง ๆ 

3.  ไฟล์วีดีโอที่ได้จากการบันทึกวีดีโอด้วยกล้องบนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์สำหรับบันทึกวีดีโอ

4.  ไฟล์เสียงที่ได้จากการบันทึกเสียง

 

ส่วนประกอบของไฟล์

ไม่ว่าไฟล์นั้นจะถูกสร้างด้วยแอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ตาม ไฟล์จะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนอันประกอบด้วยชื่อไฟล์ และนามสกุลของไฟล์ โดยมี . (จุด) คั่นกลางระหว่างชื่อกับนามสกุล ต่อไปนี้คือตัวอย่างไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Word จะมีชื่อไฟล์เป็น เอกสาร1.docx คำว่าเอกสาร1 คือชื่อของไฟล์ และ docx คือ นามสกุลของไฟล์ โดยในแต่ละโปรแกรมนั้นจะมีนามสกุลของไฟล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งต่อไปนี้คือตัวอย่างของไฟล์ที่มีนามสกุลที่แตกต่างกัน

1.  ไฟล์ที่สร้างจากกล้องดิจิตอล จะมีนามสกุล .jpg 

2.  ไฟล์ที่สร้างจากการถ่าย VDO จะมีนามสกุล .mp4 

3.  ไฟล์ที่สร้างจากการบันทึกเสียงจะมีนามสกุล .wav

4.  ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมตารางงานจะมีนนามสกุล .xlsx เป็นต้น

 

โดยส่วนใหญ่แล้ว ไฟล์จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม และสามารถเข้ากันได้ ซึ่งจะไม่สามารถเปิดไฟล์ขามแพลทฟอร์มได้ เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับเปิดรูปภาพ ก็จะไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับเปิดไฟล์เสียงก็จะไม่สามารถเปิดไฟลเอกสารได้เช่นกัน และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของคำว่า ไฟล์ ที่ควรรู้จัก และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขั้น