ทาสก์บาร์ (Taskbar) คืออะไร

taskbar

 

บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ (Computer) ทำทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ในทุกเวอร์ชั่น จะมีส่วนที่เรียกว่าทาสก์บาร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะอยู่บริเวณขอบจอด้านล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ  เนื่องจากเป็นพื้นที่ ๆ ใช้สำหรับวางส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows อันได้แก่ ปุ่มสตาร์ท (Start) ไอค่อนโปรแกรมต่าง ๆ (Icon) จุดแสดงสถาณะของภาษา ว่าขณะนี้เรากำลังพิมพ์ข้อความด้วยภาษาอะไร, ไอค่อน Lan, ไอค่อนลำโพง และวันที่ เป็นต้น การคลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่าง ๆ ของทาสก์บาร์ จะเรียกเมนูในการปรับแต่งทาสก์บาร์ และเมนูที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เราเลือกใช้งาน และเราก็สามารถเพิ่มหรือลดส่วนต่าง ๆ ของทาสก์บาร์ได้ในเมนูดังกล่าว 

 

นอกจากนี้ทาสก์บาร์เอง ยังทำหน้าที่รองรับบานหน้าต่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะสลัลสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามการใช้งานของผู้ใช้ ให้มีความสะดวกในการสลับหน้าต่างไปมาได้อย่างรวดเร็ว ทาสก์บาร์นี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังขอบของหน้าจอได้ทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบน ด้านซ้าย หรือด้านขวา แต่ค่าเริ่มต้นที่มีพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows มักจะวางไว้ที่ขอบจอทางด้านล่าง

 

ทั้งหมดนี้คือความหมาย และส่วนประกอบของทาสก์บาร์ ที่จะทำให้เราสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น