พาร์ติชั่น (Partition) คืออะไร

partition 2

 

โดยพื้นฐานแล้วคำว่า Partition คือการแบ่ง เช่น การแบ่งพื้นที่ห้องออกเป็นส่วน ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ ๆ แตกต่างกัน สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer) นั้นคำว่า Partition ก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์คำนี้ก็คือ Harddisk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เหตุผลที่ต้องมีการแบ่ง Partition ก็เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเช่นเดียวกัน ยิ่งในปัจจุบันนี้ Harddisk มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกวัน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่ง Partition มากขึ้น

 

เวลาที่แบ่ง Partition นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับคำว่า Drive ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในคอมพิวเตอร์นั้นจะมี Drive C และ Drive D เป็นส่วนใหญ่ หากมีการติดตั้ง DVD-Rom ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย DVD-Rom ก็จะเป็น Drive สุดท้ายเสมอ การแบ่ง Partition จะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อยู่พอสมควร ซึ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการในการแบ่ง Partition นั้นง่ายกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก เราสามารถแบ่ง Partition ได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนของการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 

 

ประโยชน์ของการแบ่ง Partition

  • ช่วยให้ไฟล์ที่เป็นระบบปฏิบัติการไม่ปะปนกับไฟล์งานภายในเครื่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลบไฟล์ผิดพลาดได้มาก โดยจะเห็นว่าไฟล์ระบบส่วนใหญ่มักถูกติดตั้งอยู่ใน Drive C ภายในโฟลเดอร์ Windows ซึ่งเรามักจะเข้าไปยุ่งกับโฟลเดอร์นี้
  • ช่วยให้การจัดเก็บงานได้อย่างเป็นระเบียบ และเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น เรามักจะจัดเก็บงานเอาไว้ใน Drive D เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราต้องการค้นหางานก็ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาในส่วนอื่น ๆ แต่อย่างใด
  • สามารถบริหารจัดการได้ง่าย ในกรณีนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของระบบปฏิบัติการซึ่งอาจจะเกิดปัญหาจนต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ หากเรานำงานทั้งหมดเก็บเอาไว้ใน Drive ที่แตกต่างกัน เช่น ติดตั้งระบบปฏิบัติการใน Dive C และเก็บงานใน Drive D เมื่อระบบปฏิบัติการมีปัญหาเราก็สามารถติดตั้งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่งานที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ใน Drive D ยังคงอยู่

 

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Partition ที่เมื่อคุณได้อ่านแล้ว จะช่วยให้คุณรู้จัก และเข้าใจความว่า Partition ที่ให้กับ Computer ได้มากขึ้น