ไดรเวอร์ (Driver) คืออะไร

driver

 

ไดรเวอร์ คือซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ประสานให้อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น หากไดร์เวอร์ขาดหายไปคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นได้ ไดรเวอร์จะมาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น ๆ ในรูปแบบของแผ่น CD หรือ DVD แต่ในปัจจุบัน ไดรเวอร์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นั้น ๆ เช่น เมื่อเราซื้อเครื่องพริ้นเตอร์มาใช้งาน เราก็จะได้แผ่น CD ไดรเวอร์มาด้วย ก่อนใช้งานพริ้นเตอร์ก็จะต้องติดตั้ง Driver ให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

 

ไดรเวอร์นั้นไม่จำกัดอยู่เพียงแค่อุปกรณ์ต่อพ่วงเท่านั้น แต่อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ชิ้นส่วนก็ต้องมีไดรเวอร์ด้วยเช่นกัน เช่น Mainboard, VGA Card, Sound Card เป็นต้น สิ่งที่ต้องเข้าใจเพิ่มเติมก็คือ ไดรเวอร์จะต้องเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการด้วย เช่น หากเราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit ไดรเวอร์ที่จะนำมาติดตั้งนั้น ต้องเข้ากันได้กับ Windows 10 64 bit ด้วย หากติดตั้งไดรเวอร์ที่เข้ากันไม่ได้กับระบบปฏิบัตินั้น เบื้องต้นจะไม่สามารถติดตั้งได้ หรือหากติดตั้งได้ อุปกรณ์นั้นก็จะทำงานไม่เป็นปกติ เพราะฉะนั้นแล้ว หัวใจสำคัญก็คือไดรเวอร์ที่จะติดตั้งนั้นต้องเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการที่เราใช้งาน คอมพิวเตอร์ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น