screen capture 

screen capture แปลว่า จับภาพหน้าจอ สามารถทำได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ (Computer) และบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์สมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) สำหรับวัตถุประสงค์ของการจับภาพหน้าจอนั้น

เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายส่วน เช่น จับภาพหน้าจอเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำรายงาน หรือการเขียนหนังสือ หรือแม้กระทั่งประกอบการทำเว็บไซต์ นอกจากนี้ในการสนทนาผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็ใช้การจับภาพหน้าจอในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่อยู่ปลายทางได้อีกด้วย ซึ่งมีความสะดวก และเข้าใจได้ง่าย สำหรับไฟล์ที่ได้จากการจับภาพหน้าจอนั้น ส่วนใหญ่จะมีนามสกุล .png ซึ่งให้คุณภาพไฟล์ที่ดี และมีขนาดเล็ก

 

การจับภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้โปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ เช่น ShareX เป็นต้น แต่สำหรับบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตนั้น นิยมการใช้การกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือใช้วิธีการปาดหน้าจอ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตแต่ละรุ่นว่าจะตั้งค่าการจับภาพหน้าจออย่างไร