รีเพลส (Replace) คืออะไร

replace

 

Replace ออกเสียงว่า รีเพลส แปลว่า แทนที่ พบเห็นได้หลายส่วนในการใช้คอมพิวเตอร์เช่น เวลาที่เราทำการคัดลอก (Copy) ไฟล์ ไปยังตำแหน่งปลายทาง แล้วปรากฎว่ามีไฟล์ที่เหมือนกับไฟล์ที่เราคัดลอกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชนิดของไฟล์ หรือชื่อไฟล์ มักจะปรากฎข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาสอบถามเราว่าต้องการ Copy and Replace หรือไม่ หากเราคลิก Copy and Replace นั่นหมายความว่า ไฟล์เดิมจะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ใหม่ที่เราคัดลอกไป ซึ่งเท่ากับว่าเราได้นำไฟล์ใหม่ไปแทนที่ไฟล์เดิมนั่นเอง

 

ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการค้นหาและแทนที่ในไฟล์ต่าง ๆ เช่น เราพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร และเราต้องการเปลี่ยนคำที่มีอยู่เป็นคำใหม่ เราสามารถใช้คำสั่ง Find and Replace ได้ โดยเมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาคำ และพิมพ์คำใหม่เข้าไปแทนที่ ทำให้การทำงาน หรือการแก้ไขงานมีความรวดเร็วมากขึ้น