รีสตาร์ท (Restart) คืออะไร

 

Restart นั้นเป็นคำสั่งหนึ่งบนระบบปฏิบัติการ Windows ใช้สำหรับปิดเครื่องแล้วให้เปิดขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น เมื่อติดตั้งโปรแกรม หรือ ไดรเวอร์ ซึ่งหากต้องการใช้งานให้สมบูรณ์ในทันที ก็มีความจำเป็นที่จะต้อง Restart หรือแม้กระทั่งเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา เช่น มีการแจ้งเตือนจากโปรแกรม Antivirus ก็สามารถ Restart ได้ การ Restart นั้นโดยมาตรฐานแล้ว จะคลิกปุ่ม Start menu และคลิกไอค่อนรูปปุ่มเปิดปิด และเลือกเมนู Restart (อ้างอิงปุ่มจากระบบปฏิบัติการ Windows10) แต่หากเป็นการ Restart จากโปรแกรมที่เราติดตั้ง หรือมีการแจ้งเตือนจากโปรแกรม Antivirus ก็สามารถคลิกที่ปุ่มที่โปรแกรมเหล่านั้นแสดงขึ้นมาก็ได้เช่นกัน 

จุดประสงค์หลัก ๆ ของการ Restart ก็คือเราต้องการปิดเครื่องและให้ระบบเปิดขึ้นมาใหม่ จึงจะไม่ต้องไปคอยกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง ซึ่งช่วยให้เรามีความสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันการ Restart นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น การ Restart ยังสามารถทำได้บนเครื่องสมาร์ทดีไวซ์อย่างแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกัน