เฟล (fail) คืออะไร

fail

 

เฟล (fail) แปลว่าล้มเหลว เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์แล้ว มักใช้ร่วมกับคำอื่น เช่น Update fail, Setup fail, Install fail เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งต้อง Update Windows แล้วส่งข้อความ fail ต่อท้าย นั่นบ่งบอกถึงว่าการ Update ล้มเหลว หรือที่เราเรียกว่า Update ไม่ผ่าน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) ก็ได้ เราจะต้องทำการตรวจสอบว่าจริง ๆ แล้ว ปัญหาเกิดจากอะไร และแก้ไขปัญหาก่อนทำการ Update ครั้งต่อไป เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมขึ้นมาอีก

 

เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราพบเห็นคำนี้กับการกระทำใด ๆ ก็ตาม บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงว่าการกระทำนั้นมีปัญหา จะต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่มีการแจ้งเตือนต่อท้ายคำว่า Fail ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นโค้ดตัวเลขต่าง ๆ เราก็นำโค้นตัวเลขเหล่านั้นไปค้นหาใน Google เพื่อที่จะได้คำตอบและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป